Contact Us

Your Current location:Contact Us

Contact us

Yong Lin Xing Electronics(Shenzhen)Co., Ltd
Factory
Address:Block 2 Sanwei Industrial District, Xixiang, Baoan, Shenzhen, China
Postcode:518126
Tel:+86-755-2747-6752
Fax:+86-755-2747-6236


Zhi Xuan Electronics(Shenzhen)Co., Ltd
Factory
Address:Block 6 Sanwei Industrial District Xixiang, Baoan, Shenzhen, China
Postcode:518126
Tel:+86-755-2769-2336